• OINARRIZKO konpetentziak, giltzak, funtsezkoak.
  • Konpetentzia OROKORRAK, sortzaileak, metadiziplinarrak.
  • Konpetentzia ESPEZIFIKOAK.

Europako Erdidegoen Batzordearen proposamenaren arabera (2005) Oinarrizko Konpetentziak pertsona guztiek bere asebetetze eta garapen pertsonalerako behar dituztenak dira eta, halaber, herritar aktiboak izateko, gizarteratua egoteko edo enplegurako behar direnak. Oinarrizko hezkuntza eta prestakuntzaren ondoren, gazteek gaitasun nagusiak garatuta eduki behar dituzte, helduarorako prestzeko moduan behintzat; horiek garatzen, mantentzen eta eguneratzen jarraitu behar dute ikaskuntza iraunkorraren testuinguruan.

2002an DeSeCoren proposamenarekin osa genezake: Oinarrizko Konpetentzia izateko "giltza" behar dute izan eta gizarte osorako balio behar dute.

Konpetentzia Espezifikoak testuinguru partikular batean aplika daitezkeenak dira eta Orokorrak, berriz, testuinguru ezberdinetan aplika ditzakegunak. Bai batzuek eta bai besteek Oinarrizko konpententzia izan daitezke, beti ere aurrez aipatutakoa beteko balute.