• Izaera integratzailea dute.
  • Eskualdagarriak eta funtzio anitzekoak dira (Helburu ugari lortzeko dira...).
  • Izaera dinamiko eta mugagabea dute(Bere hobetzeak ez du mugarik...).
  • Ebaluagarriak dira: gaitasunik gabeko pertsona batek ezin du ezertarako konpetentziarik izan, baina konpetentziak eskuratu ahala, garatu egiten dira gaitasunak.